Finance & Control

Finance & control is een van de specialismes van ROEN. Door middel van Power BI biedt ROEN geautomatiseerde financiële dashboards en rapportages. Zo is informatie in één oogopslag inzichtelijk en altijd up-to-date. Door onze ervaring als financial controller kunnen organisaties rekenen op gedegen inhoudelijke rapporten die daadwerkelijk winst opleveren.

Rapportages

Binnen finance & control wordt veelvuldig gebruikgemaakt van rapportages. Vaak gaat dit om rapportages die voor de hele organisatie van belang zijn. Het gaat dan om financiële informatie zoals:

  • Balans
  • Verlies- en winstrekening
  • Grootboekmutaties
  • Omzet en kosten van de organisatie of afdelingen
  • Debiteuren/crediteuren
  • Cashflow
  • Budget & realisatie
  • Kostenplaatsen
  • Ratio’s
  • Marge

Geautomatiseerd

Het maken van rapportages is van oudsher een handmatig en tijdrovend proces dat veelal in Excel gebeurde. Tegenwoordig kan dat geautomatiseerd, bijvoorbeeld met Power BI. Rapportage gebeurt daardoor sneller en bevat minder fouten. Ook is de manier van rapporteren consistent en is het rondsturen en vergelijken van Excelbestanden verleden tijd. Als klap op de vuurpijl kunnen er automatische notificaties worden ingesteld op basis van drempelwaardes. Komt er een waarde (zoals debiteuren of crediteuren openstaand) boven een bepaalde drempel, dan wordt automatisch een melding verstuurd naar vooraf ingestelde personen.

Realtime en altijd beschikbaar

Rapportages en dashboards in Power BI zijn altijd up-to-date en bevatten realtime data. Dat betekent dat de organisatie nooit meer kijkt naar verouderde data, maar snel kan sturen op basis van actuele inzichten. Deze inzichten zijn altijd en overal te raadplegen via PC of telefoon. Ook zijn dashboard en rapportages eenvoudig te exporteren naar PowerPoint en andere Microsoftapplicaties. Dat betekent snel en gemakkelijk alle benodigde data presenteren aan je team of deze delen via Microsoft Teams en hierover communiceren.

Meer bronnen en consolideren

Het maken van rapportages is een extra uitdaging als de data uit meer systemen komen. Met Power BI is dat geen enkel probleem. ROEN maakt gebruik van de vele beschikbare connectoren om alle relevante systemen te koppelen en de data gecombineerd weer te geven in dashboards en rapportages. Ook data uit spreadsheets zoals Excel kunnen worden ingelezen en verwerkt. Als een organisatie bijvoorbeeld gebruikmaakt van AFAS voor de personeelsadministratie en een begroting in Excel heeft gedefinieerd, dan worden die twee eenmalig gekoppeld en werkt dat vervolgens blijvend.

Ook data uit verschillende boekhoudpakketten kunnen worden gecombineerd. Als er bijvoorbeeld sprake is van meer vestigingen (of dochterondernemingen) dan kan alle relevante financiële informatie met elkaar worden gecombineerd waardoor geconsolideerde overzichten ontstaan.

Visueel

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden, zo wordt vaak gezegd. Van oudsher was het maken van een aantrekkelijk visueel dashboard echter nog niet zo eenvoudig. Met Power BI maakt ROEN dat nu wél mogelijk. Financiële rapportages worden door middel van visuele rapportages ontsloten, waardoor kengetallen, budgetvergelijkingen en trendgrafieken in één oogopslag inzichtelijk zijn. Vanuit die dashboards kan vervolgens worden doorgeklikt naar de onderliggende data voor een meer gedetailleerde view. Dat betekent dus het beste van twee werelden: snel inzicht via visuele dashboards en tegelijk de mogelijkheid om snel in te zoomen en een grondige analyse uit te voeren.

Rechten

Door middel van rollen en rechten is het mogelijk om zorgvuldig aan te geven wie welke data mag zien. Zo krijgt iedereen zijn eigen persoonlijke dashboard met daarop alle data die voor hem of haar relevant is. Geen ruis, maar precies datgene wat nodig is om het werk beter en sneller uit te voeren.

Inzicht en verbetering

ROEN helpt organisaties door middel van automatische dashboards en rapportages om door beter inzicht betere beslissingen te nemen. En dat niet alleen op het niveau van MT en organisatiebrede KPI’s, maar ook uitgesplitst per locatie, afdeling of zelfs op persoonsniveau. Door trendrapportages zijn de historische ontwikkelingen inzichtelijk en door voorspellende analyses of scenario-gebaseerde rapportage kunt u ook voorspellingen doen voor de toekomst. Op die manier wordt het mogelijk om de financiële status van een organisatie niet alleen met terugwerkende kracht in te zien, maar ook voor een deel te voorspellen en op basis daarvan betere beslissingen te nemen.

Demo

ROEN heeft een demonstratiedashboard voor u klaarstaan. In een gesprek laten wij graag zien hoe rapportages en dashboards helpen om finance & control beter vorm te geven.

Bel ons op 06-51662348 of neem contact op via het contactformulier.

Projectorganisaties

In veel organisaties is niet alleen finance & control belangrijk, maar is het ook aan de operationele kant belangrijk om in control te blijven. Door jarenlange ervaring kan ROEN in het bijzonder bij projectorganisaties veel toevoegen. Klik hier voor meer informatie over rapportage en dashboards bij projectorganisaties.