Voorbeelden

Business Intelligence helpt bedrijven om slimmere, datagestuurde beslissingen te nemen. Zonder technische kennis! Denk aan:

 • Analyseren van klantgedrag
 • Data vergelijken met concurrenten
 • Manieren identificeren om kosten te verlagen
 • Productiviteit per werknemer meten
 • Volgen van prestaties
 • Werkzaamheden optimaliseren

Dit is slechts een greep uit de vele mogelijkheden. ROEN laat u graag zien waar u uw bedrijfsvoering kunt verbeteren!

Voorbeelden uit de praktijk

Datagestuurd marketingacties plannen

Voorheen
In een onderneming met verschillende merken huishoudelijke apparaten worden wereldwijd reclameactiviteiten ingezet om het imago van de diverse merken te versterken. Deze reclameplanning kwam nog altijd tot stand op basis van afzetcijfers per land in Excel. Per type product (stofzuigers, strijkijzers, airfryers) was een budget voor online marketing, tv-reclames, radioreclames en billboards.

Medewerkers vanuit de verschillende landen waar al deze apparaten afgezet worden exporteerden hun verkoopcijfers vanuit de softwaresystemen die zij beheerden. Deze data bouwden ze vervolgens om in rapportages in Excel.

Het management besloot op basis van deze Excelsheets hoe ze de reclamebudgetten het komende kwartaal zouden verdelen.

Nadelen

 • Er ging veel werk zitten in het rapporteren
 • Bij elke update werd het Excelbestand rondgestuurd in de organisatie. Echter, het bestand was op het moment van updaten vaak al weer achterhaald
 • Het gebeurde ook dat verschillende versies van de spreadsheet circuleerden in het bedrijf
 • Omdat het rapportageproces handmatig verliep, slopen er fouten in waardoor de data niet altijd even betrouwbaar waren, met als gevolg verkeerde beslissingen

Toekomst
ROEN maakt reclame-planning tot een continu proces dat elke minuut van de dag inzichtelijk is en bij te sturen valt. Door cijfers uit alle softwaresystemen te verzamelen, te koppelen en weer te geven in dashboards. Deze dashboards zijn:

 • Online te benaderen
 • Altijd actueel
 • Gebruiksvriendelijk door visuele weergaves van data
 • Makkelijk te delen binnen uw bedrijf en kunnen zo nodig gepersonaliseerd worden per functie

Door ROEN kan het bedrijf vandaag besluiten nemen over de online activiteiten van morgen. Daarnaast hebben de medewerkers geen handmatig werk meer aan rapportages waardoor ze productiever zijn. Ook zijn de gegevens betrouwbaarder.

__________________________________________________________________________________________________________

Welk automerk genereert de meeste winst?

Voorheen
Een autohandelaar wil inzichtelijk hebben welk automerk voor welk aandeel in de winst zorgt.

Momenteel is er geen totaalbeeld, want de inkoopprijzen van auto’s worden in een ander softwarepakket bijgehouden dan de verkoopprijzen van auto’s. Ook heeft het management geen overzicht van reparatiekosten die worden uitgevoerd aan een auto alvorens deze verkocht kan worden.

Om de winstmarge per automerk te weten moeten van drie softwarepakketten data worden geëxporteerd en deze worden vervolgens in Excel gezet. Drie medewerkers leveren deze data maandelijks aan, één van hen combineert alle cijfers in Excel.

Nadelen

 • Handmatige rapportage kost tijd
 • Risico op fouten met als gevolg foutieve rapportages
 • Rapportage is een momentopname en snel achterhaald

Toekomst
ROEN kan dit veel efficiënter. ROEN legt koppelingen tussen de pakketten en verzamelt alle data die worden gebruikt in dashboards met handige overzichten. Zo heeft het management altijd en overal direct inzicht in brutomarges per automerk. Zonder dat medewerkers hier tijd aan hoeven te besteden.

Welke verkoper is het meest productief?

Door gegevens uit het verkooppakket samen te voegen met de urenadministratie van de medewerkers kan een relatie worden gelegd tussen de omzet van een automerk en het aantal uren dat een verkoper besteedt aan het verkoopproces. Een dashboard geeft in één oogopslag weer:

 • De productiviteit per verkoper
 • De informatie die een medewerker nodig heeft voor zijn functie. ROEN kan zorgen voor gepersonaliseerde dashboards.
  1. Het management heeft toegang tot alle informatie
  2. De verkoopmanager ziet uitsluitend zijn doelen en het percentage dat behaald is
  3. De inkoopmanager ziet ook alleen zijn doelen en welk deel hij al heeft gehaald
 • Welke drempelwaardes worden overschreden

De ambitieuze bedrijfsleiding stelt zich ten doel dat elke verkoper jaarlijks 100.000 euro omzet. ROEN zorgt ervoor dat ze automatisch een melding ontvangen wanneer een verkoper deze doelstelling behaalt. Zo kan de verkoper in het zonnetje gezet worden. Indien wenselijk kan ROEN voor elke KPI instellen dat gebruikers automatisch meldingen ontvangen. Hierdoor kunnen zij sneller reageren op cruciale mijlpalen.

Volgen van prestaties – Van elk filiaal een eenduidig beeld en hogere rapportagesnelheid

Een keten met shops wereldwijd maakt gebruik van afzonderlijke softwarepakketten en elke winkel heeft zijn eigen manier van rapporteren.

Hierdoor hebben afdelingen op het hoofdkantoor nooit een eenduidig en compleet beeld van onder meer personeelskosten als percentage van de omzet per vestiging.

ROEN brengt hier een verbeterslag aan door alle data uit de diverse softwaresystemen te ontsluiten, te koppelen en overzichtelijk te presenteren in dashboards. Met behulp van Power BI worden alle vestigingen gestimuleerd om op dezelfde manier te rapporteren.

Hierdoor kan een gecentraliseerd overzicht van personeelskosten worden gecreëerd, waarmee de operationele efficiëntie van shops op landelijke schaal kan worden gevolgd.

Maar ook kunnen vestigingen onderling met elkaar worden vergeleken. Welk filiaal heeft de hoogste brutowinstmarge (brutowinst als percentage van de omzet)? Wanneer het management betere toegang tot data heeft:

 • Gaat de rapportagesnelheid omhoog
 • Kan worden bespaard op uren van handmatig overzichten maken
 • Neemt de betrouwbaarheid van de informatie toe omdat alles geautomatiseerd verloopt
 • Kan het management beter bijsturen. ROEN zorgt ervoor dat in beeld is van welke filialen de omzet achterblijft. Of van welke vestiging de loonkosten de pan uitrijzen. Zo kan de directie direct actie ondernemen om hogere opbrengsten te generen en loonkosten te bevriezen.

Kortom, wanneer elke vestiging op dezelfde manier rapporteert krijgen cijfers meer betekenis.

 

Ervaring met ROEN – op weg naar een datagedreven onderneming

Ondernemers van de toekomst baseren hun bedrijfsvoering op data. ROEN is de verbindende schakel tussen ICT, Finance en Management en verandert uw bedrijf in een datagedreven onderneming.

Neem vandaag nog contact op.

Bel naar 06-51662348